Vikbolandet landet mellan vikarna

 

 

 

Välkommen till sköna Vikbolandet med omgivningar

Innan kraschen så fanns delar av Vikbolandet med här på hemsidan, jag försöker nu återställa lite av det som fanns tidigare.

Vikbolandet enligt wikipedia

Vikbolandet är en halvö som från Östergötland skjuter ut i Östersjön, avgränsad i norr av Bråviken (Norrköping) och i söder av Slätbaken (Söderköping). Halvön, som har bördig åkermark, består av ett antal socknar som samtliga tillhör Norrköpings kommun. Vikbolandet har i öster en vidsträckt skärgård utanför Arkösund.

Vikbolandet är en av de fornlämningstätaste platserna i Östergötland, som i sin tur är ett av de fornlämningstätaste länen i landet med cirka 60 000 kända fornlämningar. Historiskt delades Vikbolandet av Björkekinds härad i söder och sydväst och Östkinds härad i norr och nordväst. Området närmast Norrköpings tillhörde Lösings härad. 1967-1974 fanns Vikbolandets kommun, som sedan uppgick i Norrköpings kommun. Vikbolandet har tidigare haft en smalspårig järnväg, vilket utgick från Norrköpings östra station och avskiljdes från banan mot Söderköping och Valdemarsvik vid Kummelby. Vikbolandsbanan gick via centralorten Östra Husby till slutstationen Arkösund, ett populärt utflyktsmål sommartid, med bad, restaurang och skärgårdsliv. Järnvägen lades ned 1960.

På Vikbolandet har det under olika tidsperioder funnits tre fästningar och minst sju skansar. Samtliga ligger eller har legat vid kusten eller i skärgården. Den mest kända borgen är Stegeborg som var uppförd på en ö i Slätbaken.

På halvön ligger ett fängelse, Anstalten Skenäs i norra delen. I sydöstra delen av halvön ligger Mullingstorp Kursgård. Vid norra kusten mot Bråviken ligger slottet Lönö, tidigare bostad för Zarah Leander. Vid Marviken planerades på 1960-talet ett kärnkraftverk.

Källa Wikipedia

Socknar och härad

Björkekinds härad
Konungsund
Kuddby
Rönö
Tåby
Å
Östra Ny
Lösings härad
Dagsberg
Furingstad
Styrstad
Tingstad
Östkinds härad
Jonsberg
Häradshammar
Östra Husby
Östra Stenby

 

Sevärt mellan vikarna

Stegeborg

Arkösund länk

Furingstads kyrka

Vikbolandsstruts länk

Zarah Leander museet länk

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist