Föreningen

  • Föreningen bildades 1988 och vi är idag cirka 224 medlemmar
  • Vi har funnits på nätet sedan 2005
  • Vi arrangerar utflykter, visningar, studiebesök m.m.
  • Vi är faddrar för flera fornlämningar i Tåby

Tåby hembygdsförening är fadder för runstenarna vid Skjorstad, och ett litet gravfältsområde (RAÄ2) vid Tåby gravfält. Där håller vi snyggt genom att vi klipper gräs, röjer sly och ser till att det inte växer igen. Föreningen har även sökt och fått ett bidrag från Länsstyrelsen och Leader till att renovera Fristads gamla Gästgiveri. Husets undervåning är daterad till 1605-1606 och lär vara Vikbolandets äldsta timrade bostadshus, kanske även Östergötlands äldsta. Byggnaden har från början troligen används till krog och från 1640 talet som Gästgivaregård. Här hölls även ibland extra Ting när något allvarligt hade hänt i bygden. Framförallt 1719-1720 när bönderna på Vikbolandet hade ”förrått” sitt land genom att underställa sig Ryssen som härjade vilt vid kustlandet genom att bränna ner allt i sin väg. Vem har inte hört talas om Gatloppet vid Fristad 1720, när de straffade upprorsmakarna som huvudsakligen var Vikbolands bönder fick spinga gatlopp mellan hundrade man.

Så intresset för att bevara denna historiska byggnad har tagit fart och vi hoppas nu kunna rädda den till eftervärden!

Tåby hembygdsförening.