Gästgivaregården

Forna gästgivaregårdenVälkommen till Fristads forna Gästgivaregård

Den forna Gästgivaregården är under restaurering och håller sakta men säkert på att bli ett turistmål på Vikbolandet. Huset ska även användas som hembygdsgård till föreningen.

Gästgiveriets ålder

Det har tidigare inte funnits några säkra uppgifter om gästgivaregårdens ålder. Det har spekulerats i att det ska vara uppfört runt år 1750 vilket iofs är väldigt gammalt. Men år 2008 gjorde Gunnar Peterson från Östkinds hembygdsförening en datering med hjälp av Dendrokronologi (*se nedan) av timret i husets undervåning. Den dateringen visade att virket troligen var fällt vintern 1605 och att bottenvåningen på huset troligen började byggas redan 1606. Övervåningen på huset är troligen tillbyggd under 1730-1740 talet.

* Dendrokronologi (av grekiska δένδρον (dendron) ”träd”, χρόνος (chronos) ”tid”, och λογία (logia) ”läran”) är en metod att datera trä med hjälp av deras årsringar. Det vanligaste är att man mäter bredden på varje årsring i ett träprov, och jämför denna serie siffror med mätserier från andra träd. Till detta används numera datorprogram. Genom att utgå från träd med ett känt årtal för den yttersta ringen, kan man successivt bygga upp en referensserie bakåt så långt man har tillgång till träprover. Med hjälp av en sådan referenskurva, kan man datera andra träprov av samma art (eller ibland släkte) och från samma område, ofta med mycket stor säkerhet, och såvida den yttersta ringen under bark är intakt, kan man fastställa när trädets tillväxt upphörde på året (och i vissa fall på årstiden) när.

En av dendrokronologins grundläggande förutsättningar är att trädens tillväxt begränsas av någon i det aktuella området generell (klimatologisk) faktor, oftast nederbördsmängd och/eller tillgången på sol och värme under sommaren. I tropiska områden bildas inga egentliga årsringar, vilket gör dendrokronologi i sådana områden mycket svår. I Europa är det främst olika arter av ek, tall, gran, och lärk som lämpar sig för att bygga långa referenskurvor med, och därmed för dendrokronologiska åldersbestämningar.

*Källa Wikipedia