Styrelsen

Ordförande: Carl-Fredrik Tersmeden

Vice ordförande:Pär Jacobsson

Sekreterare: Gunilla Tersmeden

Kassör: Stefan Karlsson

Ledamöter: Lennart Haffenberg, Karin Persson, Desiré Johansson, Maud Filipsson, Chatarina Olsson, Dan Håkansson, Ola Bixo och Peter Lännström.