Historik

Tåby hembygdsförening bildades 1988 av bl.a. Arne Moberg, Lars Olof Johansson och Stig Turevik.

Man har genom studiecirklar i slutet av 1980 talet och i början av 1990 talet kartlagt Tåby socken. Resultatet av detta finns i tre tryckta häften, Tåby kyrka 200 år, Inte bara bönder, arbetarungar minns och beskrivning över Tåby socken. (se skrifter om Tåby)

Föreningen har fram till 2008 skött och vårdat Ers-Olles stuga (Stensätter) men på årsmötet 2008 beslutades att återlämna stugan till ägarna.