Styrelsen

Ordförande: Carl-Fredrik Tersmeden

Vice ordförande:Pär Jacobsson

Sekreterare: Gunilla Tersmeden

Kassör: Stefan Karlsson

Ledamöter: Lennart Haffenberg, Rickard Johnson, Karin Persson, Desiré Johansson, Charlotte Andersson, Maud Filipsson och Tina Olsson