Sponsorer

Restaureringen av forna Gästgivaregården sker med stöd av Länsstyrelsen, EU Kustlandet, Leader och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Länsstyrelsen

 

Kustlandet

 

Europeiska kommissionen Jordbruk och landsbygdsutveckling