Press

2011-08-03

Från länstidningens hemsida. Gästgiveriet allt mer gästvänligt!

Kustlandets styrelse förlade i juni ett av sina möten till Fristad gästgiveri. Karin Lagander (stående närmast) är en av dem som var med och tog emot. ”Jag tycker det är så roligt att följa arbetet, så det har blivit många timmar här”, säger hon

Arbetet med upprustningen av Fristad gästgiveri i Tåby socken på Vikbolandet, som Länstidningen besökt och skrivit om tidigare, fortskrider. Nyligen förlade Leader Kustlandets styrelse sitt föreningsmöte dit.

Text: MARGARETA GUSTAVSSON

2011-06-04 Eu möte inbokat

2011-01-16

Uppskattat kaffe återuppstår, bild och text från Länstidningens hemsida

I Tåbykorset på vägen mellan Söderköping och Östra Husby drev makarna Gunnar och Barbro Carlsson en lanthandel mellan 1947 och 1979. Där såldes en kaffeblandning under namnet Tåbyblandning och det var uppskattat för sin goda smak.
Text och bild: LARS-T JACOBSON 

Tåby hembygdsförening arbetar med att renovera det gamla gästgiveriet i Fristad helt nära Tåbykorset. Byggnaden är åldersbestämd till 1606 med hjälp av dendrokronologisk undersökning. Föreningen vill ha några unika produkter att sälja till besökare. Nu var det dags att leverera kaffe till alla som beställt. Hela 66 påsar såldes till medlemmarna som beställt via mail. Föreningens ordförande Carl-Fredrik Tersmeden berättade om hur renoveringen framskrider. Nu är det nya fönsterfoder på plats, nytillverkade efter de ursprungliga. Några fönsterbågar är nytillverkade efter de gamla originalen som mall. Väggarna är nu vävspända och skall schablonmålas. I förstugan är väggarna pappspända.

2010-06-23 Det högtidliga överlämnandet av Två Brandsläckare. Det är Östgöta Brandstodsbolag som sponsrar Gästgiveriet. Mikael Karlström heter överlämnaren