Restaurering

Bakgrund

2008 gjorde Gunnar Peterson från Östkinds hembygdsförening en datering av timret i husets undervåning. Den dateringen visade att virket troligen var fällt vintern 1605 och att bottenvåningen på huset troligen började byggdas 1606. Övervåningen på huset är troligen tillbyggd under 1730-1740 talet.

Restaurering/Renovering etapp 1.

När det visade sig att huset var så gammalt gick hembygdsföreningarna vidare och sökte bidrag hos Länsstyrelsen och kustlandet för att kunna rädda byggnaden för framtiden. För att kunna rädda huset krävdes det att bl.a. de nedre stockarna i husets byttes ut då det förekom en del rötskador. Efter ett bidrag från Länsstyrelsen satte arbetet igång våren 2009 med byggnadens timmer. Jord schaktades bort så man frilade de nedre rötskadade stockarna. Domkrafter hyrdes för att kunna höja den ihopsjunkna byggnaden och byta de rötskadade stockarna mot nya friska.

Nästa steg var att lappa och ersätta övriga rötskador runt hela huset, men huset är förhållandevis väldigt friskt för att vara över 400 år gammalt så arbetet framskred snabbt.

I Augusti 2009 startade restaureringen av taket. Plåttaket togs bort och ersättas med ett fint tegeltak och skorstenarna renoverades. Hängrännor och plåtdetaljer gjordes på gammalt vis. Det sista som gjordes i etapp ett var att farstukvisten rötskadade brädor byttes ut  Allt detta blev färdigt i november och då hade föreningen en liten taklagsfest.

Restaurering/Renovering etapp 2.

Den invändiga restaureringen har fortsatt med:
Rekonstruktion av en schablonmålning från 1750-talet i storstugan. Underarbete på stockväggarna med utjämning av stockunderlag, vävspänning, konfektionering, limning, kridering, tillverkning av originalschablon och målning. Under schablonen har en marmorering gjorts plus en bröstning.
Det gamla papptaket i storstugan har rensats från papp och tusentals nubb. Det fina brädtaket har därefter limfärgsmålats.
Vedspisen i storstugan har tagits bort och vi har fått en öppen brasa. Spisen och kåpan har även målats.
Ett nytt hörnskåp i storstugan har tillverkats och på samma plats där det alltid funnits ett skåp.
Allt trä har målats i storstugan.
Alla fönster har renoverats, nya fönsterkarmar och bågar, dörrfoder samt golvlister har nyproducerats efter gamla fragment som påträffats i gästgiveriet.
Pappspänningen i trapphuset har påbörjats.
Elinstallation har påbörjats i storstugan och trapphus.
Utvändigt har:
Lös puts knackats ner och tusentals träpluggar har nytillverkats för att hålla den nya putsen på plats. Därefter slamning av väggarna ett flertal gånger med undantag av trapphuset, innan målning spritputsning med en välling av kalk och ärtsingel. Efter målningen av fasaden ser den ut som på 1870-talet.
Ett utedass har uppförts och inretts.

Studiecirkel

En studiecirkel startade i september 2009 och den ska dokumentera husets tapetlager, färgsättning och tidigare planlösningar. Husets har genom alla årens lopp genomgått en hel del förändringar. Väggar, dörrar och fönster har flyttats. Så det finns en hel del att dokumentera.

När väl restaureringen är färdig ska Tåby hembygdsförening husera i husets nedervåningen och ha den som möteslokal och för olika aktiviteter.

I föreningens bildgalleri finner du mängder av bilder från gästgivaregården och det som hänt och händer där. Ta mig till bildgalleriet