Fornlämningar

 

 

 

Östergötland har mer än 60 000 kända fornlämningar och är en av de fornminnestätaste regionerna i landet. Här finns ca 125 fornborgar, varav Ramunderborgen på Borgberget i Tåby socken är en av de största i hela landet och väl värd ett besök. I Tåby socken finns mängder av fornlämningar som gravfält, rösen, storhögar, domarringar, stensträngar, hålvägar, treuddar, åkerterrasser och husgrunder. Tyvärr så har mycket av lämningarna blivit förstörda och för all framtid bortsopade av alla nyodlingar som skedde på 1800 och 1900 talet och även av skogplanteringar mitt bland alla lämningar. Sedan påverkas lämningarna förstås av naturligt slitage, bl.a. stormen Gudrun som ställde till det ordentligt med att stora träd föll och lämnade stora sår i marken och även förstörde stensättningar m.m.

Registrerade fornlämningar i Tåby socken.
Stensättningar, Almstad, 300 meter väster Kämpestad.
Gravfält 150x50 meter, Almstad, 450 meter väster Kämpestad.
Gravfält, 280x50x120 meter, Almstad omedelbart norr Kämpestad.
Husgrund och stensträngar, Almstad, 350 meter västsydväst Skjorstad.
Skärvstenshög, älvkvarnsförekomster, Tåby gård, 450 meter sydväst Kämpestad.
Hög, stensättning Tåby gård, 450 meter västsydväst Kämpestad.
Runstenar, Almstad, 150 meter östsydöst Skjorstad.
Stensättningar, Almstad, 200 meter öster Skjorstad.
Gravfält, 50x40 meter Almstad, 250 meter öster om Skjorstad
Stensättning, Brunneby, 300 meter öster om Skjorstad.
Stensättningar, Brunneby, 150 nordnordost Fyrbergstorpet.
Treudd och stensättning, Fyrby, 400 västsydväst norra gården i Fyrby.
Röjningssten, Ljunga, 400 meter östsydöst Råsten.
Stensättning, Ljunga, 300 meter nordnordöst Råsten.
Stensättningar, Tåby gård 700 meter sydväst Tåby kyrka
Gravfält, 160x40x80 meter, Tåby Gård, 500 meter sydsydost Tåby kyrka.
Stensättning, Tåby gård, 800 meter ostsydost Råsten.
Röse och stensättning, Tåby gård, 500 meter nordväst Klockaretäppan.
Gravfält, 50x40 meter 350 meter nordväst Klockaretäppan.
Röjningsröse, Tåby gård, 450 meter nordväst Klockaretäppan.
Stensträngssystem, Tåby gård, 650 meter sydväst Tåby kyrka.
Skärvstenshög, 150 meter nordnordost norra gården i Fyrby.
Högar och stensättning, Fyrby, 300 meter nordväst Fristad Bredgården.
Gravfält, 140-165x80-180 meter, Fristad, omedelbart väster Fristad Bredgården.
Stensträngssystem, Fristad, 250 meter ostsydost gården Back i Fristad.
Gravfält, 110x30-50 meter, Fristad, 100 m. nordnordväst gården Back i Fristad.
Hög, Stensvad, 50 meter väster Hällorna.
Stensättningar, Stensvad, 50 meter söder Hällorna.
Stensättning, stensträng, Stensvad, 20 meter väster vägen Stensvad - Wilhelmsberg.
Gravfält 115x10-30 meter och stensträng Stensvad, 50 meter väster vägen Stensvad - Wilhelmsberg.
Stensättning, Stensvad, 10 meter söder gränsen öster Tyrsberg.
Gravfält, 90x40 meter, 200 meter söder gränsen öster Tyrsberg.
Röjningssten, Stensvad, 100 meter söder gränsen öster höjden vid Tyrsberg.
Stensättningar, Tåby gård, 500 meter öster Tåby kyrka.
Röse – stensättning, 50 meter nordväst Grindstugan.
Stensättning, Blinnestad, 250 meter väster Blinnestad.
Röjningsröse, Blinnestad, 100 meter norr Blinnestad.
Gravfält, 90x40 meter, Skårby, 800 meter ostsydost Finnstad.
Gravfält, 90x50 meter, Brestad, 200 meter sydöst Nybble.
Gravfält, 140x30-110 meter, Brestad, omedelbart öster Annsätter.
Gravfält, 220x30-150 meter, Brestad, 300 meter sydöst Nyborg.
Röjningssten, Tåstad, 500 meter nordväst Tåstad.
Gravfält, 110x40x60 meter, Brestad, 150 meter norr om Brestad.
Gravfält, 110x40 meter, Skårby, 100 meter väster Asptorpet
Stensättningar, Mem, 150 meter sydost Vägtorpet.
Stensättningar, Nybble,200 meter nordnordost om Nybble.
Fornborg med husgrundsterass 90-170x4-150 meter, 150 meter nordväst Finnstad.
Fornborg, 170x70-100 meter, Sätra, 650 meter nordöst Beatelund.
Fornborg, Oxtorp, 500 meter sydväst gården Oxtorp.
Gravfält, 60x40 meter, Tåby gård, omedelbart söder Nybygget.
Gravfält, 140x30-140 meter, Mem, 500 meter söder Mems slott.
Förstörda fornlämningar, Mem, 400 meter sydsydost Mems slott.
Minnessten, Mem, 150 meter ostsydost Mems slott.
Stensättning, Mem, 200 meter ostsydost Mems slott.
Gravfält 80 x 50 meter, Mem, 600 meter nordnordost Mems slott.
Gravfält med skärvstenshög 70x35 meter, Almstad, 250 meter söder Skjorstad.
Stensträngssystem, Fristad, 400 meter nordnordväst Fristad Gästgivaregård.
Stensättningar, Almstad, 400 meter västsydväst Skjorstad.
Stensättningar, Almstad, 300 meter sydväst Skjorstad.
Stensträngssystem, Tåby gård, 600 meter sydväst Kämpestad.
Milstolpe, Prästgården, 25 meter öster därom.
Hög eller stensättning, Mem, 400 meter västsydväst Hagaborg.
Herrgårdsanläggning, Almstad.
Stensträngssystem, Brestad, 500-800 meter nordnordväst Brestad.
Stensträngssystem, Brestad - Prästgården, 600 meter nordost Nyborg.
Gravfält, 100x20-40 meter, Skårby, 300 meter nordöst Nyborg.
Stensträngssystem, Finnstad, 100 meter nordnordväst Finnstad.
Stensättningar, Fyrby, 550 meter nordväst Fristad Gästgivaregård.
Älvkvarnsförekomster, Fristad, 300 meter öster om gården Back.
Stensättning, Fyrby, 200 meter nordost norra gården i Fyrby.
Stensträngssystem, Fyrby, 500-600 meter nordnordväst norra gården i Fyrby.
Bebyggelselämningar, Skällingstad
Bebyggelselämningar, Skjorstad
Bebyggelselämningar, Ragnilstorp, 900 meter västsydväst Brestad.
Stensträng, Tåby gård, 750 meter västsydväst Tåby kyrka ( Byssjet )
Skärvstenshög, Prästgården, 650 meter ostnordost Råsten.
Stensättningar, Tåby gård, 100 meter norr Nybygget.
Gravfält, 90x60 meter, Almstad, 500 meter sydsydost Almstad.
Skärvstenshög, Almstad, 200 meter sydsydost Almstad.
Stensträngssystem med hålvägar, Almstad, 800 meter sydost Almstad.
Stensträngssystem, älvkvarnsförekomst, Almstad, 500-700 meter söder Skjorstad.
Älvkvarnsförekomst, Almstad, 250 meter söder Skjorstad.
Stensättning, Almstad, 250 meter sydsydväst Skjorstad.
Stensträngssystem, Almstad, 300-500 meter sydost Almstad.
Gravfält, 60x20 meter, Almstad, 250 meter ostnordost Almstad.
Gravfält, 65x20-50 meter, Almstad, 400 meter väster Skjorstad.
Skärvstenshög, Almstad, 400 meter västsydväst Skjorstad.
Milstolpe, 50 meter söder Fristad Bredgården.
Slotts anläggning, Mem.
Gravfält 150x40-100 meter, Fristad, 200 meter nordväst Fristad, Bredgården.
Stensättning, Brestad, 600 meter nordnordost Brestad.
Stensättning, Brestad, 500 meter nordnordost Brestad.
Hålvägssystem, Brestad, öster om vägen till Mem, norr om Riskasten.
Stensättning, Brestad, 100 meter väster Riskasten.
Gravfält, 60x30 meter, Stensvad, på höjderna öster om Stensvad.
Kalkugn, Fristad, 150 meter nordost gården Back.
Bebyggelselämningar, Skårby.
Stensträngssystem, Brunneby, 500 meter sydväst Brunneby
Skärvstenshög, Fyrby, 50 meter öster Ekbacken.
Hög, Finnstad, 100 meter väster Finnstad.
Borttaget gravfält vid kyrkan, Tåby kyrka.
Skärvstenshög, Tåby gård, 400 meter sydsydväst Kämpestad.
Fyndplats, Ljunga, Målslätten i anslutning till Säter.
Stens träng, Tåby gård, 500 meter nordväst Klockaretäppan.
Bebyggelselämningar, Högantopp, vid sydöstra delen av Borgberget.
Naturbildning med tradition, I västra delen av Borgberget.
Fyndplats, Memsängen.
Fyndplats, Igelkärren söder Borg.

© Copyright © Robert Kronqvist