Källor

 

 

 

Böcker och litteratur

Tåby Kyrka 200 År - Lars-Olof Johansson, Arne och Inga-Lis Moberg, Stig Turevik mfl.

Beskrivning över Tåby socken - Stig Turevik mfl.

Inte bara bönder i Tåby socken, arbetarungar minns - Stig Turevik mfl.

För kung och Vikboland - Indelningsverket för Vikbolandet - Stig Turevik

Historiska händelser från Vikbolandet 1646-1653 - Björn Helmfrid

Vår hembygd Vikbolandet 1997

Människor och miljöer i vår hembygd Vikbolandet 1980 - Ivar Johansson

Profossbostället Ljunga Tåby - Clarence Forsström

Bebyggelsenamn i Björkekinds härad 1989 - Gösta Franzén

Fornlämningarna i Tåby - 1999 - Carl Axel Dahlgren

Beskrifning öfver the i Östergötland 1760 - Carl Fredrik Broccman

Östergötlands beskrivning tryckt 1917 - Anton Ridderstad

Åskviggar, Vikingar och bronsåldergravar - Östergötlands länsmuseum

Svenska gods och gårdar, Östergötland Norra, Del XVII

Sveriges bebyggelse, Landsbygden Östergötlands län, del VIII

Östgötska bonderiksdagsmän av Henrik Mosén och Bo Lindvall

Lotsar i Mem - Ulf Bergman

Kort och brett om postföreningen i Tåby - Arne Moberg och Björn Linderoth

Artiklar från diverse dagstidningar

Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden - Johan Axel Almquist

S:t Ragnhilds årsbok SRGÅ 2013 (Bäckravinen av Lars Hedenström)

Internet

Arkiv digital - Tåbys Kyrkböcker, födda, vigda, döda och hfl.

Svar - Församlingsböcker, mönsterrullor och mantalslängder

Linköpings Universitet Inst. för Tema Vatten

Demografiska databasen

DIS och Centrala Soldatregistret

Svenska kyrkans hemsida

Länstidningen

Folkbladet

NT

http://sv.wikipedia.org,  den fria encyklopedin

http://www.ep.liu.se/databas , Linköping universitets databaser

CD

Svenska ortsnamn 1999

Sveriges befolkning 1890-1900-1970-1980

Dödboken 4, 1947-2006 ver.4

C.Grill - Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket.

Arkiv Digitals nyfotade kyrkböcker (Tåby C I:1-C I4, J I:2)

Personer

Arne Reby - Beskrivning av Borgberget

Stig Turevik - Avskrifter av domböcker m.m.

Robert Kronqvist - avskrifter av födda, vigda och döda.

Inga-Lis Moberg - Nybble m.m.

Foton, bilder, kartor från

Ovanstående böcker

Arkiv Digital

Vikbolandets Arkiv och Historieförening

Lantmäteriets häradsekonomiska kartor

Kulturarv Östergötland och hembygdsföreningars fotodatabas

Länsmuseets samlingar över nätet och Östgötabild

Inga-Lis Moberg - Artiklar, bilder från Nybble och Torp m.m.

Jan-Inge Nilsson och Rolf Klinghed - bilder på Axel Fyrberg och Fyrbergstorpet m.m.

Robert Kronqvist - div. bilder

Kinnanders i Ljunga - bilder Korsvägen, Rusthållet och Löten

Kajsa Törnqvist Netz - Mems mejeri + logo m.m.

Eva Karlsson  - Gamla Tåby bilder

Claes Funck - Bilder på släkten Funcks adelsvapen och Funck huset i Sthlm.

Inga-Lis Moberg - Bilder från Nybble och Torp och vykort m.m.

Gunnar Jansson - Bilder på Fyrby torp

Jan-Inge Nilsson - Bilder på Axel Fyrberg och Fyrbergstorpet

Börje Hjorth - Bild på Apostel och Fyrbergstorpet 1950 tal m.m.

Fredrik Holmberg - Bilder på båtsman A. Skärlinas plånbok

Stig Turevik - Diabilder från Tåby, 1990 talet

Matthias Schönbeck - Arkeolog - Länsstyrelsen, div. kartor

Karin Persson i Beatelund - Bilder från Beatelunds tegelbruk

Per Lundqvist - Bild på Rappsala ryttaretorp

Tony Thörnvall - Bild på Skårby, skolfoton, konfirmationskort m.m.

Är du bortglömd som källa, hör av dig!

 

Speciellt tack till:

Inga-Lis Moberg

Mikael Brusman

Tony Thörnvall

Familjerna Kinnanders i Ljunga

© Copyright © Robert Kronqvist