Skrifter om Tåby

 

 

 

Skrifter om Tåby

 

Tåby kyrka 200 år. 

1989 firade Tåby "nya" kyrka 200 år. I samband med detta togs det fram en skrift som beskriver kyrkan och dess uppkomst. Skriften innehåller även en hel del annat som rör Tåby socken.

 

 

Inte bara bönder i Tåby socken, arbetarungar minns. 

Under åren 1990-1992 träffades ett gäng födda eller uppväxta i Tåby för att minnas hur det var i Tåby under 1920-1930 talet. Allt detta plus mycket annat sammanställdes i denna skrift.

 

 

Beskrivning över Tåby socken. 

Hembygdsforskaren Stig Tureviks sammanställning av Tåby. Denna skrift tar upp Tåbys utveckling från 1600 talet och framåt. Skriften beskriver gårdar, torp, skola, lärare soldater och en hel del annat.

 

 

Jag minns... barn och ungdomsminnen från åttiotalet av emigranten John L Andersson (Johan Ludvig)

Självbiografiska minnen från 1880-talets Sverige av emigrant Johan Ludvig Andersson från Tåby socken på Vikbolandet. A. emigrerade 1892 till Chicago, Illinois, USA. Rar utgåva. Svenska Kulturförbundet i Amerika och Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, 1947. Originalupplaga. 108 s + 1 fotoplansch (frontespis - porträtt av författaren). 

 

Silverskatten på Mem av Barbro Gustafsson 1955

Fria fantasier omkring en gammal sägen. Det finns en gammal sägen knuten till Mem, det är sagan om Jakob Bagges skatt, de tolv silverapostlarna. Under sina många krigståg under Gustaf Wasa och hans söners tid kom den stora Riksamiralen en gång till ett kloster i Krakau i Polen och där fann han en kostbar skatt..... osv...

 

Bronsstatyetten från Tåby av Artur Nordén. Ur Fornvännen 1924

Bronsstatyetten från Tåby en arkeologisk kuggfråga av Artur Nordén. Den gråaktigt patinerade bronsstatyett, som här avbildas, anträffades någon gång vid mitten av 1800-talet uti en gammal åkerjord vid hemmanet Tåby nära Tåby kyrka i Östergötland och skänktes år 1862 av Friherrinnan Fock, f. Von Saltza, å Mem.... osv......  Läs som PDF

 

Åskviggar, vikingar och bronsålders gravar vid Tåby skola

Under den plats där Vikbolandets lågstadieelever i årtionden spelat brännboll och haft sin fotbollsplan gömde sig ett av Östergötlands första kända rena bronsåldersgravfält av Lausitztyp, en bronsålders boplats ...osv! se utgrävning

 

Historiska nyheter från Vikbolandet 1646-1653 av Björn Helmfrid

Utgiven av Vikbolandets historieförening 1985. Skriften tar upp mycket Vikbolandshistoria där Tåby ingår på sina ställen. Platser som Fristad, Stensvad, Blinnestad nämns bl.a. ... osv....

 

 

 

De tolv Apostlarna eller Jakob Bagges Skatt

Historisk roman från Konung Sigismunds och Hertig Carls dagar av C. Aug. Cederborg 1953.

Läs som PDF. Tack Tony för exemplaret :)

 

 

Central knutpunkt på Vikbolandet i nytt ljus av Robert Kronqvist 2015. Artikel i ÖGF Lövet No 121

Gästgiveriet i Fristad, Tåby socken på Vikbolandet och några av dess brukare spelar en central roll i den berättelse som Robert Kronqvist bjuder på i detta nummer. ...osv... Läs som PDF!

 

© Copyright © Robert Kronqvist