Prästgård

 

 

 

F.d. prästgården ligger cirka 100 meter från Tåby korsväg, Pga. församlingens dåliga ekonomi så blev  prästgården såld år 2004 och är numera privatbostad. Innan hade den fungerat som församlingssal och innan dess till bostad för kyrkoherdar och Komministrar.

1828 beskrivs Prästgårdens huvudbyggnaden vara cirka 17 meter lång och 9 meter bred under tak av tegel, med sal, gästrum, kökskammare, kök, förstugukammare, vind och förstuga, allt på en tillräckligt hög stenfot och med rödfärgade väggar.

1864 ansågs det vara så förfallet att det borde ombyggas, men då timret i byggnaden var i så gott skick, fick det räcka med en grundlig reparation. 

1891 framgår att alla rummen på nedre botten numera är försedda med kakelugnar och att kyrkoherdens arbetsrum är till vänster i förstugan.

1908 inreddes övervåningen med 3 rum och 1941 skedde en omfattande modernisering. 

Sädeslada med loge: Fanns 1828 men revs 1875 då inre väggarna var mycket skadade av röta.

Stallet: Var gammalt och behov av ombyggnad 1861, vilket blev utfört 1875.

Fähus med skulle: Ombyggdes även det 1875

Tiondelslada: Fanns under 1800 talet, men är riven 1916, då revs även spannmåls och visthusboden. 

Brygghus: Under tegeltak, inrett med bod av två kammare, fanns 1828 och revs 1908, men ersattes av ett nytt samma år.

Dessa uppräknade hus kallas församlingens hus och underhölls och reparerades av denna. Dessutom fanns ett antal hus som kallades Pastoris hus och som ägdes av respektive kyrkoherdar, vars efterträdare fick lösa vid tillträdet.

Drängstuga: Var byggd över en källare av gråsten och låg mellan vägen och prästgården. det fanns 1828 och reparerades 1875 och fanns fortfarande 1916. Det revs i slutet av 1910 talet. Det användes även som rättare och arrendator bostad. 

Vagnhus: Det var sammanbyggt med vedbod, det fanns kvar 1916 och tillfördes lönebostället.

Får och svinhus: Användes också som oxhus på 1800 talet, nybyggdes under senare delen av 1800 talet och tillfördes lönebostället.

Loge: Revs troligtvis i slutet av 1800 talet.

Vedbod med hemlighus: Inga uppgifter. 

Prästgårdens arrendebostad: Stod färdigt 1924 och arrendatorn Erik Daniel Karlsson flyttar då in här.

Till prästgården har det också hört ett antal torp och backstugor.

Jakobstorp även kallat Skjorstadstorpet.

Sandtorpet, Tåby vägkors, vid korsvägen.

Skogstorpet

Löthen  även kallad Hagströmsstugan.

Granliden

Eriksberg

Petersborg eller Petersbergs castell

Långkärr, även kallat Rökärr

Korsvägen kallades senare Fredriksdal.

Måltorpet eller Ljungatorp Nr 2

Sandtorp på Runnbergsmarken

Prästtorpet

Ensätter och Annsätter från 1877 kallas det Torp och från 1906 arbetarbostad.

 

 

 

 

1958

 

2005

 

2008

© Copyright © Robert Kronqvist