Tåby byggnader

 

 

 

Alla funna byggnader/platser i Tåby som är nämnda i böcker, husförhörslängder, mantalslängder, kyrkböcker m.m. Många av torpen eller platserna kan ha genom åren bytt namn och de kan  även förekomma under flera namn.

 

Alm 

Alms Ryttaretorp

Almstad

Andréelund

Anneberg

Annsätter

Asptorpet

Aspelund

Back

Beateberg

Beatelund

Bergdalen

Bjärka grind

Björkbacken

Björklund

Björksätter

Björnbo

Björndalen

Blinnestad

Blinnestadlund

Borg

Brestad

Brestadlund

Bresätter

Brunneby

Brustorp

Buren

Bygget Almstad

Bygget Tåby

Carlsborg - Karlsborg

Dalbo

Dalhem nya

Dalhem gamla

Didriksberg

Dufvetorpet

Eka - Ekan - Eken - Ektorpet

Ekbacken

Ekhammaren

Enberget

Ensätter

Eriksberg

Eskilshem

Fattigstugan

Finnstad

Finntorp

Fiskarstugan

Fiskartorpet

Flintatorpet

Franslund

Fredriksdal

Fredrikslund

Fridenslund

Fridhem

Fristad

Fristadstorpet

Fristads båtsmanstorp

Fru Löth

Fyrbergstorpet

Fyrby

Fyrbytorpet

Fågellund

Fågelsången

Gatan

Granliden

Grindstugan på Mems ägor

Grindtorpet på Skjorstads ägor

Grindtorpet på Brestads ägor

Grindtorpet på Mems ägor

Grindtorpet på Stensvads ägor

Gropen

Grönbo

Gröndalen

Grönhögstorpet

Gustavsro

Gärdet

Gästgivaregården

Hagaborg - Hagaberg

Hagen

Hagströmsstugan

Hagstugan

Hemmingsbo

Hällorna

Högkällan

Högantopp

Jacobstorp

Johanstäppan

Johannatäppan

Jordtorpet

Kakelösa

Karlslund

Kasktorpet

Katrinelund

Klockare - gården - bostället - täppan

Korsvägen

Krogaretorpet

Krokstorp

Kyrkan

Kämpestad

Kärret - Kärrtorpet

Lasarettet

Lerkullen

Lilla Ljunga

Ljunga

Ljungatorp

Ljungstorp

Ljungatorp nr 2

Ljungens backe

Lund

Lundtäppan

Långkärr

Löthen

Lövbacken

Lövbo

Lövdalen

Lövhaga

Lövstugan

Marieborg

Masedon

Mellantorpet

Mems, Brädgård (Björkfors AB)

Mems, Handelsbod (Vilan)

Mems, Kanalstation (Kanalen)

Mems, Kanalhyddan (lotsbostad, poststation)

Mems, Kanalmagasinet

Mems, Kanalvillan

Mems, Lotsstation

Mems, Skeppshandeln

Mems, Skola

Mems, Slussvaktare bostaden

Mems, Spannmålsmagasin

Mems, Såpbruket

Mems, Tegelbruket

Mems, Telegrafstation

Mems, Tullstation

Mems, Tullpackhuset

Mems, Värdshuset

Mem, Beatelunds - Musko - Moskva

Mjölnartorpet

Murtorpet

Målslätten

Målsveden

Måltorpet

Nya Lund

Nybygget under Stensvad

Nybygget under Tåby

Nybble

Nybble utjord

Nybo

Nyborg

Nygård

Nytorpet

Oxtorp

Petersborg

Prästgården

Prästtorpet

Pinan

Prästgården

Ragntorp (Ragnhildstorp)

Ramunderborg

Ramunderstorp

Rappsala

Rappsalalund

Riskasten

Rosenhill

Rundalen

Runnbergshagen

Runnbergstorpet

sRysstorpet

Ryssjet

Rådalen

Rådmansgården

Rökärr

Saltzas badhus

Samuelstorp

Sandgropen

Sandtorpet

Settersborg

Sjöstugan

Sjötorp

Skjorstad

Skjorstadshagen

Skjorstadstorpet  

Skjorstads båtsmanstorp

Skogstorpet

Skolan

Skomakaretorpet

Skräddaretorpet

Skräppartorpet

Skårby

Skällingstad

Skällingstorp

Skärlina Torp

Smedstorp

Småland

Snällens

Sofielund

Sockenstugan  - Klockarebostaden

Solbacka

Spolbo

Stenbacka torp

Stendalen

Stensborg

Stensvad

Stensvads grind

Stensvadstorpet

Stensveden

Stensätter

Storsveden

Svalsätter

Sveden

Säter

Sätra

Sätralund

Talltorpet

Tegelbruket

Torp

Torpa

Torps utjord

Trädgårdsstugan

Trädgårdstorpet

Tyrstorpet

Tåby Gård

Tåstad

Tåstadberg

Tåstads båtsmanstorp

Wilhelmsdal

Vägtorpet

Åbo

Ängsbacken

Ängstorpet

© Copyright © Robert Kronqvist