Smedstorp

 

 

 

Det sista kända Smedstorp låg på Ljunga skattegårds ägor och vid sydöstra delen av vägkorset. Det fanns även ett Smedstorp/Trädgårdstorp under en tid på Almstads ägor. Innan 1786 förekommer Smedstorp i mantalslängderna och trädgårdsmästarna och trädgårdsdrängar vid Almstad bor där. Det kallas även Trädgårdstorpet i domböcker. 1791 förekommer namnet Smedstorp första gången med namn i husförhörslängden och då bor Hans Hansson med familj där. Det ligger då på Almstads ägor. Innan har det bara redovisats under Almstads ägor men samma familj var då bosatta där. Enligt mantalslängderna bodde Hans Hansson där 1786-1804. Från 1804 bor där torparen Johan Andersson med hustru som flyttar därifrån 1805. 

Smedstorp redovisas inte mellan åren 1811-1823 och man får anta att det gick under ett annat namn den tidsperioden eller så har det byggts upp en ny stuga runt 1824. Därefter är Smedstorp bostad för efterföljande sockensmederna Lars Nilsson från 1827, Daniel Lundgren från 1837 och Anders Fredrik Stenberg från 1843-1894.

I början av 1880 talet byggdes troligen en andra husbyggnad, för år 1884 bor även snickaren Karl August Pettersson med familj.

I husförhörslängden 1891-1895 står det att Smedstorp är en handelslägenhet.

1894 köper arbetaren Frans Gustav Johansson den stora stugbyggnaden samt två uthus, medan Emma Susanna Wilén, dotter till smeden Stenberg köper den lilla stugan. Johansson och hans hustru Sofia Paulina Stenberg öppnar där handelsbod och även servering.

Johansson bor kvar på smedstorp till 1928. Under denna tid bor även hyresgäster där, av vilka kan nämnas sömmerskan Anna Sofia Andersson och skomakaren och postbudet Otto Wilhelm Karlsson, känd som Otto Skärlina.

När vägen ändrades i slutet på 1950 talet revs Smedstorp liksom mittemot liggandes Fredriksdal som även har kallats Ester Johns stuga och Korsvägen.

 

Smedstorp årtal okänt

 

© Copyright © Robert Kronqvist