Tegelbruk & Beatelunds Tegelbruk

 

 

 

Tegelbruken i Tåby

Den goda tillgången av lämplig lera gjorde att ett tegelbruk byggdes vid nuvarande Tegelbrukets sluss (1). När detta skedde är obekant. Det är omtalat i mitten av 1700-talet och att ett tegelbruk funnits i anslutning till Mem. På gamla kartor från 1774 och då av Götas kanals planering så framgår det att ett tegelbruk fanns på plats vid Tegelbrukets sluss (1). Området tycks då varit väl bebyggt. Dock framgår det inte om alla byggnader tillhörde tegelbruket. På en karta från 1808 visas ett förslag på Göta kanals sträckning och att vissa av byggnaderna då får lämna plats till kanalens framdragning.

Beatelunds tegelbruk

Ett nytt tegelbruk byggdes 1904 och ägdes i början av 1900 talet av tegelbruks AB Ramunder och 1919 inköptes det av Gottfrid Sandvall. Tillverkningen bestod av murtegel, täckdikningsrör och håltegel. I slutet av 1940 talet sysselsattes omkring 30 personer. Då fanns en 40 x 70 meter stor ringugn inrymd i en fem våningar hög träbyggnad, där tre våningsplan användes för torkning av tegel. Stora delar av det tillverkade teglet forslades på egen järnvägsräls till en brygga vid Göta kanal för vidare transport med båt.

Till tegelbruket byggdes ett par arbetarbostäder av vilka röda villan var brännarbostad. 1966 nedlades driften av tegelbruket och på 1980 talet revs byggnaderna.

 

1774

1808

1870 tal

 

 

 

 

 

Aktiebrev

Gammal är äldst

 

Källor:

(1) Lars Hedenström. (artikel i S:t Ragnhilds gilles årsbok SRGÅ 2013)

Kartor 1774 och 1808 från http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal

Häradsekonomisk karta 1870 tal

Bilder Tegelbruket bl.a. från Karin Persson i Beatelund

Artikel NT - ÖD 1960

© Copyright © Robert Kronqvist