Gamla Affärer och Handelsbodar

 

 

 

Innan den byggnad som senast var affär så var Smedstorp handelslägenhet. Byggnaderna ligger och låg vid Tåby korsväg. När Tåby socken år 1903 köpte fastigheten Lilla Ljunga (f.d. Fattighuset) beslöt man samtidigt att mejeristen Aronsson i Almstad skulle få köpa hälften av tomten för att där bygga en handelslägenhet.

1905 var byggandet färdigt och då inflyttade där handlaren Otto Wilhelm Aronsson med hustrun Wilhelmina Persdotter/Aronsson och de fyra sönerna Johan Vilhelm, Gunnar Sigfrid, David Emanuel och Erik Birger. När Otto Vilhelm Aronsson dör 1922 övertar sonen Erik Birger Aronsson en kort tid affärsverksamheten.

1928 säljes Wilhelmsdal och handelslägenheten till handlaren Herrman Konrad Karlsson och hans hustru Gunhild Maria Johansson född Pettersson och familjen med tre döttrar inflyttar till Tåby från Skönberga 1928-07-11.

Den sista handlaren Gunnar och Barbro Carlsson avvecklar handelsverksamheten den 31 augusti 1979 efter att ha drivit affären från 1947. Wilhelmsdal/affären används idag som permanentbostad.

 

Tåby affärs storsäljare, kaffet Tåby blandning

 

Tyvärr saknar vi riktigt gamla bilder från affärer och handelslägenheter.

Se även artiklar från affären i vårat bildgalleri och under Korsvägen

 

Vykort från 1950 talet

Bild från Svenska gods och gårdar

1950-1960 tal?

Okänt årtal, lägg märke till den lilla kiosken till vänster

1989

Affärens baksida (gropen) årtal okänt

Tåby livs 1960 tal?

Annons 1962

Artikel affären läggs ner 1979

 

Vann Mallorcaresa

Sista handelsmannen hyllad

Handeln genom tiderna

 

Mems affär

Även i Mem så drevs det en affär i Vilan som byggdes av ordföranden för Göta kanalbolaget och hit förlades Mems speceriaffär i slutet av 1800 talet och till 1960 då affären lades ner.

Mems affär på 1950 talet

© Copyright © Robert Kronqvist