Tåby Fattighus/stuga

 

 

 

Fattigstugan, Fattighuset börjar att redovisas i slutet av 1700 talet i husförhörslängderna och då alltid efter sockenstugan. Man kan gissa att de låg i anslutning till varandra denna tid.

Det har under årens lopp funnits flera fattighus i Tåby socken och på lite olika ställen i socknen. Det sista fattighuset blev senare kallat ålderdomshem och det var Lilla Ljunga och ligger ca 100 meter nordväst om Tåby vägkors. Huset uppfördes 1865 först i Blixstad, i Drothem socken av byggmästare A.G. Rosengren och det flyttades till Tåby 1884.

Huset användes först som privatbostad till lästskäraren Wallberg, men i mars 1903 lät Wallberg bortauktionera fastigheten och socknen inköpte den då. Wallberg med familj flyttade därefter till Nord Amerika. Socknen iordningställde fastigheten till fattighus och de första hjonarna flyttade in 1904.

Till och ombyggnader skedde 1906, 1913, 1915 och 1922 och från 1915 började man kalla det för ålderdomshem. 1934 flyttade man de boende till ålderdomshemmet i Kuddby och fastigheten försåldes till åkeriägaren Andersson som med familj flyttar in där.

 

2000 tal

1990 tal

1990 tal

 

Idag privatbostad.

Se även fattigvård, fattigkassa och mejeristen O. Andersson

© Copyright © Robert Kronqvist