Befolkningsutveckling

 

 

 

Boendes i Tåby olika tidsperioder

 

1750

1770

1790

1810

1830

1840

1850

1860

1870

1880

490

501

517

574

617

792

858

915

921

939

 

1890

1900

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1930

909

842

778

812

842

802

757

747

763

802

770

 

1950 1960 1970 1980 1990
475 339 304 271 264

 

Vanligaste yrken i Tåby år 1900

Antal

Statdrängar

57

Pigor

32

Arbetare

21

Drängar

16

Torpare

16

Arrendatorer

8

Rättare

8

Hushållerskor

7

Trädgårdsmästare

5

Kuskar

5

Godsägare

4

Handlande

4

Hemmansägare

4

Livgrenadierer

4

Mejerister

3

Smeder

3

Sömmerskor

3

Tullvaktmästare

3

Hemmans ägarinnor

3

Sjömän

2

Snickare

2

Bokhållare

1

Folkskolelärare

1

Straffånge

1

 

© Copyright © Robert Kronqvist