Oxtorpssjön

 

 

 

Jo det finns faktisk en sjö i Tåby. Men den ligger så otillgänglig till att inget annat än fåglar och kanske någon fisk kan uppskatta den. Sjön har troligen för tusentals år sedan hängt samman med Slätbaken och utgjort en enda stor vik. Efterhand har sjön grundats upp och 2 små sjöar och kärr har bildats. Kärret kallades Igelkärret,

I en dombok 1734 nämns Oxtorpssjön och Igelsjön, där talas det även om att fiske drivs i Sjöarna. 1760 nämner Carl Fredrik Broocman Oxtorpssjön och Igelsjön som Insjöar som troligen från början varit en enda sjö.

1822 var stora delar av Igelkärret uppodlat genom att man grävt ett avloppsdike 600 famnar långt och 3 alnar brett. 1840 sprängde man genom berget så att avvattning av området skedde ner emot storån.

Idag återstår bara Oxtorpssjön, Igelsjön och kärret är sedan länge torrlagt.

 

Oxtorpssjön

 

Oxtorpssjön och Igelsjön 1738

© Copyright © Robert Kronqvist