Personligheter

 

 

 

Tåby har genom tiderna haft en del personer som betytt mycket för socknens utveckling och en del personer (original) som uppmärksammats på annat sätt.

 

             

 

           

Agda-Klara - Konstnär

Billsten på Tåby gård

Brevbärare

Emil smed - Granliden

Ers-Olle i Stensätter

EWK konstnär

Funck på Almstad

Mejeristen Andersson

Saltza på Mem

Stig Turevik

Tant Hilda på Målslätten

© Copyright © Robert Kronqvist