Mejeristen Oskar Andersson

 

 

 

Mejeristen Oskar Andersson med familj kom till Tåby och Fristad 1910. De bodde enligt muntliga uppgifter i Bredgårdens övervåning, men flyttade till Fyrby 1918 då Bredgården brann ner till grunden. Oskar samlade upp och transporterade mjölk till Norrköping, först med hästskjuts, sedan med bil som syns på bilden nedan.

 

Sista mjölkkörningen

Mjölken mättes ut direkt till kunden på gatan, men i slutet av första världskriget kom lagar som förbjöd  denna hantering. Efter förbudet gick transporterna direkt till Mejerierna. Många av sockenborna nyttjade mjölkbilen för transport till stadens torghandel, smör, ägg, grönsaker och frukt m.m. fick skjuts tillsammans med försäljarna till staden.

Transporterna av mjölk övertogs på 1960 talet av Mjölkcentralen (MC) Sonen Ragnar Andersson och senare sonsonen Hans Andersson fortsatte åkeriet med annan inriktning och det blev ett större åkeri med större fordon som fanns kvar i Tåby till modern tid.

1934 köpte Ragnar Andersson fastigheten Lilla Ljunga i Tåby och bedrev sin verksamhet därifrån. Runt lilla Ljunga växte på senare tid ett litet samhälle upp. På 1950 talet byggdes lärarbostäder och pensionärshem. På 1960-70 talet ett flertal villabostäder och år 2004 byggdes 6 moderna villor bl.a. på den plats som förr kallades spolplattan.

 

Lilla Ljunga

© Copyright © Robert Kronqvist