Personlighet smeden Emil Svensson

 

 

 

Emil Valter Svensson föddes i Kuddby 1887 och dog i Tåby 1971.

Smedjan med bostadshus låg cirka 200 meter nordnordväst om Tåby vägkors och Öster om vägen mot Tingstad. 1916 uppfördes byggnaden och från 1918 bor där smeden Emil Verner Svensson och hustrun Anna Karolina Svensson född Vallberg.

Emil har gett namn till den väg som idag kallas Emil smeds väg som finns på motsatt sida Granliden.

Nu är gamla huset rivet/uppbrunnet och har gett plats för ett nyare hus, även det kallat Granliden.

 

Brand

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist