Personlighet Funck

 

 

 

Släkten Funck har ägt och bebott Almstad godset i fyra generationer. Alexander Funck bosatte sig där 1757 efter att ha gift sig med ägaren Rådmannen i Norrköping Olof Simonsson Löfgrens dotter Beata Margareta Lövgren. Sedan tog sonen Fredric över 1804 för i sin tur efterträdas av sin son Alexander år 1864 och sedan i tur hans son Karl Fredrik 1905. Godset var i Familjens Funcks ägor till 1922, med andra ord i ca: 165 år. I församlingsboken för åren 1924-1936 är det antecknat att Karl Fredrik med familj flyttar från Almstad till Tingstad 20/11 1924.

Lagmannen och friherren Fredric Jacob Funck född 1778 på Almstad, Tåby socken och död 1864 på Almstad, Tåby socken. Föräldrar baronen och bergsrådet Alexander Funck och hans maka Beata Margareta Lövgren. Då fadern dör 1797 ansvarar modern för gården till 1804 då Fredric Jacob övertar ansvaret.

 

Fredric Jacob Funck ägde även fler hemman i Tåby:

½ mantal Almstad

1 Mantal Alm

2 Mantal Skjorstad

1 Mantal Brunneby

½ Mantal Brunneby

½ Mantal Brunneby

½ Mantal Nybble

1/4 Mantal Rangtorp

1/8 Mantal Hemmingsbo

 

Släkten Funcks adelsvapen och Funck huset i Sthlm.

Vidare ägde han hemman i Tingstad och Häradshammar, Fredric Jacob Funck var samtida med Edvard Fredrik von Saltza på Mem. Han delade dennes intresse för jordbrukets omdaning och blev hushållsgillets ordförande i slutet av 1820 talet. Om hans personlighet vet man litet. Men man antar att han var en handelskraftig person. Han intresserade sig mycket för socknens angelägenheter och deltog i många kommittéer ock uppdrag, han var även sockenstämmans ordförande i många år. Han var med i den kommitté som ansvarade för kyrkotornsbyggandet 1818-1819. Han synes först ansett att tornet skulle byggas fristående bredvid kyrkan, då han befarade att grundmuren inte skulle tåla den belastning som tornet skulle utgöra. (ett tvivel han fick delvis rätt i). Han ångrade sig dock i ett särskilt anförande vid sockenstämman den 25 november 1818 begärde han få till protokollet antecknat att han ändrat uppfattning.

Han var en stor främjare av läskunnigheten, 1811 donerade han till inköp av läroböcker, helst i kristendom åt fattiga skolbarn i socknen en summa den så kallade barnbokskassan. Han arbetade mycket för en skola och ordnad skolundervisning i socknen, men vann inte alltid gehör. Han anlade ett bibliotek vid Almstad som alltid var tillgängligt för den arbetande klassen. När Tåby fick sitt första sockenbibliotek 1853 donerade han ett stort antal böcker, huvudsakligen i religiös och moralisk tendens samt uti historia, geografi, ekonomi och språklära. 1822 öppnade han sparbank för Tåby och Tingstads socknar. Han förbättrade och förskönade främst Almstad under sin tid. Trädgård anlades och en park på en areal av 5 tunnland anlades på 1820 talet.

 

Almstad Herrgård

 

Alexander Funck 1716-1797

Fredrik Jakob Funck 1778-1864

Alexander Fredrik Funck 1823-1905

Karl Fredrik Funck 1860

© Copyright © Robert Kronqvist