Personlighet Tant Hilda

 

 

 

Tant Hilda hette egentligen Hilda Maria och hon kom som ettåring med föräldrarna till Tåby gård där fadern var stalldräng. 1868 flyttar de till torpet Gropen under Tåstad. 1878 flyttar familjen till torpet Målslätten. I den stugan bodde sedan Hilda till sin död. Hon råkade ut för två olyckshändelser, som sjuåring blev hon stångad av en vildsint Bagge i bröstet så svårt att bröstkorgen blev intryckt och hon gick dubbelvikt hela sitt liv.

Senare fick hon en högaffel i magen under arbete i en lada och bukhinnan brast. Hon blev handikappad resten av sitt liv och kunde äta ytters lite och mest flytande föda. Hon hade det materiellt mycket fattigt. Fadern dog 1887 och modern var efter hans frånfälle sängliggandes och hon dog 1905. Familjens uppehälle kom tidigt på dotterns Hildas lott och med vävning, stoppning och bärplockning lyckades hon dra sig fram.

En dag 1946 kom radions Lars Madsén till den lilla stugan och han fick tant Hilda att berätta om sitt liv. Hennes berättelse gick rakt in i lyssnarnas hjärtan unga som gamla. Tant Hilda blev rikskändis och det pratades i radio, skrevs i tidningar och journalister och fotografer kom till den lilla stugan. Lantbrevbäraren som skulle till hennes adress fick överfulla postsäckar med brev, gåvor, matvaror och pengar som folk hade skänkt.

Trots all uppmärksamhet och gåvor så bodde Tant Hilda kvar i sin lilla stuga och hon skänkte pengar bl.a. till missionen som låg henne varmt om hjärtat. Tant Hilda dog 1950 och ligger begraven på Tåbys kyrkogård. Hon ville ha en enkel grav, så till gravsten fick hon en ekplanka från sitt hus.

 

Lyssna på Tant Hilda i Sveriges radio

Tant Hilda artiklar och bilder av Robert Kronqvist

© Copyright © Robert Kronqvist