Personlighet Ewert Karlsson

 

 

 

Ewert Karlsson 1918-2004

Konstnären Ewert Karlsson (EWK) bodde i Tåby på 1940 talet då han var befallningsman/rättare på Tåby gård. Han föddes i Mogata socken, numera i Söderköpings kommun. Han ägnade sig åt jordbruk och tecknade på fritiden tills han 1951 etablerade sig som professionell tecknare och flyttade till Stockholm.
 

 

Sista handelsmannen hyllad av EWK

 

EWK teckning av Tant Hilda

EWK teckning av Tant Hildas stuga

 

© Copyright © Robert Kronqvist