Personlighet Billsten

 

 

 

Patron Carl August Billstén född 1817 i Söderköping och död 1873 på Tåby gård.

Föräldrar rådmannen Johan Billstén i Söderköping och hans maka Hedvig Ullrica Ekeflod. Carl August kom 1846 till Tåby från Söderköping och bosätter sig först på Ljunga Rusthåll senare kallat Tåby Rusthåll. 1847 gifter han sig med kyrkoherdedottern Ulrika Vilhelmina Hjorton. 1854 flyttar familjen till Tåby gård.

Han ägde följande hemman i Tåby socken:

1 Mantal Ljunga nr 3

1 Mantal Tåby Rådmansgård

4 Mantal Tåby frälsegårdar

1/4 Mantal Oxtorp

 

 

Vy över Tåby gård

 

Under hans tid blev Tåby gård en gemensam, självständig egendom mot att tidigare varit uppdelat på fem hemman. Han ökade jordbruket genom att uppta åkrar och ängar på de marker som tidigare varit skogskärr.

Han blev bland de första i trakten som införde växelbruk. Under 1860 talet byggde han nuvarande Tåby herrgård. En stenbyggnad, vilket var ovanligt denna tid. Han lät även bygga ladugård och ekonomibyggnader och anlade en betydande trädgård.

 

Man får bilden av en driftig jordbrukare och företagsledare, men tyvärr saknas uppgifter om hans personlighet. Han deltog i socknens angelägenheter och var kommunalstämmans ordförande i början av 1860 talet. 1850 skänkte han för utökning av kyrkogården, mark på västra kortsidan av kyrkogården till nio famnars bredd (ca 16 meter) Detta mot att hans och hans familj erhöll beständig begravningsplats.

 

 

Tåby gård

Hus till Tåby gård

Ljunga/Tåby rusthåll

© Copyright © Robert Kronqvist